Concepten & Principes

 

Het Ving Tsun systeem is gebaseerd op concepten en Principes.

Ik zou eigenlijk willen zeggen concepten zijn bijna regels waar je aan moet houden!
Afwijken van deze concepten leid altijd tot problemen.

Een Quote van Wong Shun Leung was: Een theorie is maar een theorie, zonder praktijk ervaring kun je niet vechten en dwaal je af.
Voor mij zijn oefeningen ook theorie omdat wat je doet een voor afgesproken patroon is, voor mij is praktijk sparren of echt vechten.
Maar om goed te trainen moet je eerst goed weten wat de concepten zijn van het systeem.

Vaak vragen mensen, wat moet ik doen tegen een bokser of iemand van Karate? Wat moet ik doen als hij deze techniek doet?
Welke techniek moet ik hier tegenover zetten?
Dan zou je telkens moeten denken, hij doet techniek X, dan moet ik A, B, C of techniek D doen?
Denken kost te veel tijd, alles moet automatisch werken, dit is techniek georiënteerd denken, zo werkt Ving Tsun niet.
Deze gedachte moet vergeten worden en men moet abstracter denken, meer vanuit concepten en principes.
Het enige wat telt is dat jij zo snel mogelijk en als eerste raak slaat, wanneer jij stoot en hij blokkeert ben je in een contact situatie, (Chi Sau)
Je probeert altijd vanuit deze situatie weer een weg te vinden om weer te kunnen stoten.
Daarom train je vaak enkel elementen en stukjes van een situaties.
Je kunt nooit t voorspellen wat er gebeurt of hoe een gevecht er uit zal zien.
Ving Tsun heeft voor elke situatie een oplossing en is daarom een volledig systeem, geschikt tegen elk andere gevecht systeem.

De vormen (het handboek van het systeem) vertellen je alle concepten van het systeem, waar je aan moet houden. Als we ons daar niet meer aan houden verliezen we de kracht van het systeem. Er wordt wel eens gezegd, je moet het niet zo letterlijk nemen, je moet geen slaaf worden van het systeem. Maar dat zie ik als excuses om iets fout te mogen doen. Elke situatie kun je wel oplossen met een Ving Tsun techniek, dus waarom iets anders doen?
Nu wordt er wel eens gezegd, de 3e vorm verteld je dat je verder moet kijken dan je neus lang is. En dat je niet altijd aan de concepten hoeft te houden, maar dat is in nood situaties. De 3e vorm is er dan ook als alles niet gaat zo als je wilt. Je moet redden wat er te redden valt, je moet vluchten in plaats van vechten. Wanneer je kunt vechten hou je, je aan de concepten van de 1e en 2e vorm.

Een aantal concepten op een rij.

Je doel: zo snel mogelijk uitschakelen van je tegenstander.

Centerline
Er kan altijd maar 1 arm in het midden zijn, dat is jou arm of die van je tegenstander, er is maar één midden.
De centerlijn is de middenlijn tussen jou en de tegenstander.
het is de snelste weg van A naar B, een rechte lijn.
Nu is het niet altijd verstandig om op de centerlijn met je armen te beginnen.
Je kunt namelijk de centerlijn gemakkelijk over nemen, maar niet behouden.
Soms is het daarom beter om naast de centerlijn te beginnen, om zelf te eindigen in de centerlijn.
Als je met je armen al in de centerlijn begint, zul je ook niet weten of de tegenstander rechts of links van jou armen zal aanvallen.
Als je naast de centerlijn begint nodig je hem als het ware uit aan één kant.
Het beste is als je weet waar de aanval komt, dat doe je dus door je armen aan de zijkant te houden en je tegenstander het midden te geven.
Je hoeft dan alleen maar naar het midden te stoten om de centerlijn over te nemen.

De centerlijn is ook je heup lijn, de krachtlijn die de ellebogen ondersteunen!
De heup moet recht staan naar de tegenstander, hier zijn vrijwel alle oefeningen op gebaseerd om je heup in een rechte lijn te krijgen.
Om dit gemakkelijker recht te houden kun je als je met je rechter arm voor staat beter met je linker been voor staan, dan trek je met je arm je heup in wezen recht.
Als je met je rechter been en arm voor staat trek je automatisch je heup scheef, wat minder gunstig is.
Maar goed soms is het niet anders, de situatie is niet altijd optimaal.

Het gaat om jou lijn naar de tegenstanders as.
Hoe de tegenstander staat is uiteraard niet belangrijk.
Het liefst wil je de tegenstander uit zijn lijn krijgen, daarom is goed woet werk nodig!

Contact los stoot naar voren
In het Chinees: "Lat Sau Jik Chung" Dit maakt het mogelijk om automatisch te reageren wanneer er een opening is met een aanval.
Het is een begrip, wanneer jij een stoot geeft naar de tegenstander, en de tegenstander weert.
Is er contact, wanneer hij terug trekt met zijn hand, ga jij direct mee naar voren.
Er is vrijwel altijd een opening om te stoten.
Je gaat met de zelfde snelheid mee, voor hij een nieuwe aanval kan maken.

Wat komt verwelkom je wat gaat vergezel je
Of in het Chinees "Loi Lau Hoi Sung" Je wacht de tegenstander op met zijn aanval.
De afwachtende persoon is altijd iets meer in voordeel dan de aanvallende persoon.
Die gene die aanvalt is in beweging en kan moeilijker veranderen van koers. De afwachtende persoon ziet alles aan komen en kan een counter maken.
Een counter counteren in beweging is namelijk veel moeilijker.

Kortste weg van A naar B
Neem altijd de kortste weg en maak je bewegingen niet groter dan nodig.
De kortste weg is niet altijd de beste weg, het kan ingaan tegen andere principes.
Je kunt wel kortere weg nemen door onder je Bong Sau te stoten, maar nu kruis je jou armen en dat is ook weer tegen een principe in.
In dit begrip zit ook het idee dat je bewegingen kort moeten zijn. Wanneer je een Pak Sau maakt en de stoot gaat net langs je hoofd dan is je doel bereikt. Je kunt ook de arm van de tegenstander verder weg brengen maar mis is al mis, je beweging wordt langer en dit kost weer tijd.
Vecht niet tegen de kracht.
Wanneer iemand je Bong Sau naar beneden drukt bijvoorbeeld, laat je deze kracht gaan. zit letterlijk in de 1e vorm)
Als iemand je arm weg slaat laat dit gebeuren en plaats een nieuwe stoot, als iemand aan je arm trekt laat dit toe, en focus op de anderen arm. Door alles te laten gaan vecht je nooit tegen de kracht van de tegenstander. Als je met je arm tegen probeer te houden zet je ook tegelijk
je anderen arm op slot, deze kan dan niet echt bewegen en wacht tot de anderen weer ontspannen is.

Probeer naar de buiten kant te komen zodat de ene arm de andere arm van de tegenstander hindert. Dan vecht je meer tegen één arm in plaats dat je in het midden wilt blijven vechten tussen twee armen in.

Bewegingsgrens - Elleboog aansturing
Een Marial art zonder besef en bewustwording van bewegingsgrenzen is of geen goede Martial Art of de leraar is niet zo goed. Dit aspect is één van de meest belangrijke elementen van vechten. De elleboog zorgt voor een natuurlijke bewegingsgrens dat is waarom we in de 1e vorm continue aan de elleboog aansturing denken.

Elleboog aansturing
Men stuurt altijd de elleboog aan, de rode draad in de 1e vorm
Wanneer je naar voren gaat, breng je jou elleboog achter de hand, Wanneer je terug trekt in een beweging is de elleboog meer naar buiten, zo als bij Lan Sau of Wu Sau. De 2e vorm Cham Kiu betekend ( zoek de brug) een brug is een verbinding. De verbinding die bedoelt wordt is de connectie tussen elleboog en de heup / benen en voeten. Elleboog aansturing doen we voor de bewegingsgrens in ons systeem.

Terug trekken
Wanneer er één hand naar voren gaat trek je de anderen terug naar Wu Sau.
Zo dat je weer een verdediging hebt en weer stoot klaar staat.
Je hebt eigenlijk altijd Wu Sau behalve als je beide armen op het zelfde moment in gebruik hebt. Pak Sau + stoot, Lap Sau + stoot enz.
Let op! Je kan bijna niet geraakt worden als je actieve Wu Sau aanwezig is.

Wanneer je bijvoorbeeld Pak Sau hebt gemaakt is de Pak Sau functie klaar en je doel van de Pak Sau bereikt, dan is de hand daar houden functieloos. Trek terug naar Wu Sau.
Dit geld voor alle bewegingen. Soms ga je na een pak Sau + stoot gelijk over na een Jat Sau + stoot, dan trek je uiteraard niet terug naar Wu Sau omdat je beide handen / armen ingebruik hebt.

Met Wu Sau sta je altijd stoot klaar.

Je hebt nooit een gestrekte arm voor je, trek altijd een stukje terug. Een gestrekte arm is erg kwetsbaar en je kunt er weinig mee doen. Je kunt er niet mee stoten en weren is ook niet makkelijk. Een gebogen arm kan veel meer.

Nooit armen kruisen
Geen armen kruisen, is een Ving Tsun principe.
Wanneer er één arm naar voren gaat en de anderen tegelijk terugtrekt onder door heb je bijna tot geen kruisend moment. In de 1e en 2e vorm stoot je altijd boven langs, in de 3e vorm ga je soms onder langs, dit is dan weer een uitzonderlijk situatie. Waarin je niet boven langs kan gaan.
Wat men bedoelt is als je een arm laat staan en je stoot onder de anderen door, dan is het gevaar dat de tegenstander met één arm beide naar beneden kan pakken. Daarom houdt je, je aan het vorige conecpt, altijd terug trekken wanneer er één arm naar voren gaat.

Vecht niet tegen de kracht
Wanneer iemand je arm weg slaat of weg trekt, laat dit altijd toe.
Een makkelijk ezelsbruggetje is: De andere arm lost het probleem op.
Met 2 uitzonderingen,
(1) Als iemand aan je arm trekt en je roteert naar Bong Sau.
(2) Als je Bong Sau naar beneden wordt gehaald, roteer je naar Tan Sau, Wu Sau of Stoot.
In beide gevallen vecht je ook niet tegen de kracht, je laat de kracht schieten.
Er zijn ook situaties dat je tegen de kracht in beweegt, maar dat zijn ondersteunende bewegingen en is nooit bedoelt als oplossing. Je moet eerst goed leren de elleboog aan sturen voor je dit wilt trainen.
Voorbeeld:
Iemand maakt binnenkant Pak Sau tegen jou arm, dan kun je de elleboog terug zetten om tijd te winnen en met de andere arm het probleem oplossen.
Maar als de ander echt veel sterker is werkt dit niet, of als de ander niet zijn Pak Sau terug trekt werkt het ook niet.
Dan moet je als nog schakelen, zie dit niet als een oplossing , maar een hulp middel.

Dit betekend ook dat je ontspannen moet blijven in de armen.
Zodat de tegenstander geen grip heeft op jou armen.
Wanneer iemand jou arm weg slaat of trekt, focus op de andere arm en los het probleem op met de andere arm.

Gelijktijdigheid
Een mens heeft 2 armen, 2 wapens waarom eerst de ene aansturen dan de anderen, als je ze tegelijk kunt gebruiken.
Dit is motorisch moeilijker en het duurt dan ook langer om hier controle over te hebben, maar dan ben je ook 2x zo snel.
Je hersens zijn als kind af aan gewent, eerst één hand aan te sturen dan de anderen.
Drummers en gitaristen kennen dit probleem, zij moeten ook hun motoriek trainen om 2 verschillende bewegingen te maken.

In het begin is het moeilijk om met 2 armen tegelijk te werken, wanneer dit is aangeleerd ga je naar de 2e vorm ideeën. Je gaat dan vervolgens de elleboog verbinden met de heup en je moet dan ook nog tegelijk aan je heup, benen, voeten denken. Dit wordt dan motorisch nog moeilijker, maar dan wordt alles een eenheid. Nu komen er stappen en shiften ( Rotaties) bij die allemaal tegelijk moeten werken met de armen.

Te gelijktijdigheid wil niet altijd zeggen dat beide armen tegelijk moeten beginnen met bewegen. Soms is het beter dat de stoot met de achterste hand eerst van start gaan, de voorste hand die Pak Sau gaat maken moet nog even wachten met starten. wanneer de stoot bijna bij de Pak Sau is gaat de voorste hand een Pak Sau maken. Je stoot dan net langs je andere had.
Ze komen dan tegelijk aan.
Je lichaam is een groot oppervlak, dat ziet een tegenstander eerder als je beweegt dan een arm. Daarom moet je lichaam iets later starten met bewegen als de armen al op volle snelheid zijn.
Deze afstemming tussen armen en benen kost training om dit zo efficiënt mogelijke af te stemmen op elkaar.

Instappen of uitstappen
Je vlucht of je vecht, je valt aan of je wacht af, basis begin van een situatie.
Als je aanvalt snij je altijd de pas af.
Uit de lijn wegstappen doe je alleen als iemand op je af komt stormen met een vaart. Of vanuit arm contact wordt de druk te groot, dan stap je ook naar achteren uit de lijn. Dit is ook het concept vecht niet tegen de kracht van de tegenstander.
Je wilt niet als twee steenbokken recht tegen elkaar in gaan, dan wint de sterkste, Dit is ook het concept vecht niet tegen de kracht van de tegenstander.

Sta nooit stil binnen trap of stoot afstand. Wanneer de tegenstander binnen bereik komt, val je aan of je stapt terug.

Voetlijnen kruisen altijd.
Wanneer de lijnen niet kruisen heb je geen driehoek structuur en staat de heup niet richting de tegenstander. De heup lijn is ook je krachtlijn vanuit je lichaam. Deze heb je nodig voor de ondersteuning van je armen. De pijl in de tekening hier onder is de Heuplijn = Centerline

Zie artikel over voetwerk en stand.

Kantel je heup (Chi Sau en loop stand)
Zodat je ondersteund wordt door je heup en door de grond.
Lijn is schuin vanuit de grond, hiel, heup, elleboog, vuist.
Wanneer je heup niet schuin gekanteld staat is de heup horizontaal en kan de stoot kracht niet uit de grond komen. Wanneer je heup kantelt heb je automatisch meer gewicht in je achterste been dan in je voorste been.

 


Concepten die elkaar in de weg zitten of vergeten worden in oefeningen.
Je kunt wel de kortste weg nemen, maar als je dan onder je Bong Sau stoot breek je een ander concept, je mag namelijk niet kruisen.
Dus de kortste weg nemen kan niet altijd. Ook over je Lan sau stoten en je Lan sau niet terug trekken is kruisen.

Je kunt wel je stoot harder maken door je arm eerst terug te trekken maar dan breek je een ander concept, directheid. Je mag niet eerst je vuist terug nemen om harder te slaan.

Je kunt wel je heup inzetten om meer kracht in je stoot te brengen, maar als je heup dan scheef komt te staan breek je het concept dat je centerline recht moet blijven naar de tegenstander. Je heuplijn moet recht blijven. Einde van een oefening hoeft niet het einde van een gevecht te zijn.

 

Silvano Bonafe